Natuurgebied de Rottige Meente

Natuurgebied de Rottige Meente

In natuurgebied de Rottige Meente creëerden we een toegangspad en een parkeerplaats. We begonnen met het uitgraven en plaatsen van een wegenbouwdoek. Daar bovenop brachten we zand aan, met daarop weer Easygravel. Op deze matten grond brachten we vervolgens grond aan en zaaiden het geheel weer in zodat het past in de omgeving. De grond en het zand werden per schip aangevoerd, omdat deze locatie slecht bereikbaar was met groot materieel.